Posted By:-
Babar Ali


172 Days ago

 

           SALAM ALL FRIENDS.

 

                 GIFT FOR ALL.

F & S.

 

                2610.

 

                6210.

 

Loot lo muharram ka sadky.

 

Babar ali.. 03068241230.
Posted By:-
Babar Ali


173 Days ago

 

        salam all friends.

 

   my final game.

 

open.      2....4....6....7.

 

close.     0....3....5....7.

 

center.   3....2....8....7.

 

Babar ali.  03068241230
Posted By:-
Babar Ali


176 Days ago

 

        salam all friend.

 

my choice F/S akaray.

 

    02.......07.

 

    52.......57.

 

mooj karo.

 

Babar ali  03068241230.