Posted By:-
Sherazi


50 Days ago

 

Sherazi ki Terf Say

Aslam-o-Alakum

7500= BOND= PESHAWAR

01-02-2018

******************************

Roooot update

 

Jb bhi fourth figure  same kissi bond main 3 baar la jai tu

Next open after 3 month=close aur center W/H after 3 months open

Let we cheek it;

 

 

40000=200=

2717

5397

2037   next open=3-8-0-5=======after 3 month=39 pass

*************************************

2001=750=

7868

4108

7408 next open=4-9-0-5=======after 3 month=59 pass

*************************************

2008=1500=

1517

3517

3117  next open=1-6=======after 3 month=60 pass

*************************************

2012=15000=

6463

1893

3593 next open=9-4-0-5=======after 3 month=06 pass

*************************************

2017=7500=

8720

8800

3210 next open=1-6-3-8=======after 3 month=63 pass

*************************************

 

2017=7500=

8800

3210

6360 next open=3-8-1-6=======after 3 month=?? Pass

 

1?========6?=======3?=============8?

Waite

*************************************

Dear friends close aur center ka root type kerny ka time nahi sirf figure post ker raha houn.

OPEN=1-6-3-8

CLOSE=1-3-5

Akry=                                                                                    11-13-15==                                                                61-63-65==                                                                   31-33-35==                                                                                 81-83-85==

CENTER=1-6-3-8

Duaon main yad rakhna

Sherazi

0323-6888117

0313-0336686

0342-5430673.
Posted By:-
Sherazi


53 Days ago

 

 

 

Sherazi ki Terf Say

Aslam-o-Alakum

7500= BOND= PESHAWAR

01-02-2018

******************************

Formula tip

Jab 5 close aur 6 center ?56 lagta hai tu  15 DIN BAAD                                                                                                              2000 say

Open root

=4rth figure aur 5th figure ka fark usmain+1+1+1

**************************

2000==956029=0-2=2=2-3-4-5=NEXT=54 PASS

2002==256287=2-8=6=6-7-8-9=NEXT=97 PASS

2003==156070=0-7=7=7-8-9-0=NEXT=75 PASS

2005==856066=5-6=1=1-2-3-4=NEXT=22 PASS

2005==456621=6-2=4=4-5-6-7=NEXT=65 PASS

2012==256095=0-9=9=9-0-1-2=NEXT=26 PASS

2016==656030=0-3=3=3-4-5-6=NEXT=38PASS

NOW OPEN 7500

2018==156055=0-5=5=5-6-7-8=NEXT=?? PASS

55555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666

777777777777777777777777777777777

88888888888888888888888888888888

****************************************************************************

ROUT#2

7500 PEHAWAR TOOOOOOOO 7500 PESHAWAR

******************************************

LLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKK

 

FORMULA TIP= POORI PC JAMA KERO JAWAB AUR UNKI BAKA

***************************************************

 

2000=210343=13====1-9-3-7=====72 PASS

2001=725958=33====3------7=====53 PASS

2005=530753=23====2-8-3-7=====97 PASS

2008=975299=41====4-6-1-9=====39 PASS

2010=399077=35====3-7-5-5=====70 PASS

2014=701495=26====2-8-6-4=====87 PASS

2017=872005=22====2------8===WAITE

 

 

 

Sherazi

0313-0336686

0342-5430673

0323-6888117

 

 

 

b>

 

0323-6888117

 

 

 
Posted By:-
Sherazi


61 Days ago

 

 

 

Sherazi ki Terf Say

Aslam-o-Alakum

7500= BOND= PESHAWAR

01-02-2018

******************************

Formula tip

Jab 5 close aur 6 center ?56 lagta hai tu  15 DIN BAAD                                                                                                              2000 say

Open root

=4rth figure aur 5th figure ka fark usmain+1+1+1

**************************

2000==956029=0-2=2=2-3-4-5=NEXT=54 PASS

2002==256287=2-8=6=6-7-8-9=NEXT=97 PASS

2003==156070=0-7=7=7-8-9-0=NEXT=75 PASS

2005==856066=5-6=1=1-2-3-4=NEXT=22 PASS

2005==456621=6-2=4=4-5-6-7=NEXT=65 PASS

2012==256095=0-9=9=9-0-1-2=NEXT=26 PASS

2016==656030=0-3=3=3-4-5-6=NEXT=38PASS

NOW OPEN 7500

2018==156055=0-5=5=5-6-7-8=NEXT=?? PASS

55555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666

777777777777777777777777777777777

88888888888888888888888888888888

 

 

 

Sherazi

0313-0336686

0342-5430673